^Omhoog

Leuker leven in de Transvaalwijk

Nieuwjaarsduik 2022

Ivm de coronamaatregelen heeft de organisatie besloten de nieuwjaarsduik op 1 januari niet door te laten gaan.

 

Nieuwe regels ivm Corona

Vanaf 29 september gelden er nieuwe maatregelen om de verspreiding van het corona-virus te beperken. Inmiddels heeft de Veiligheidsregio Fryslân dit uitgewerkt in een nieuwe noodverordening.

Hieronder de nieuwe maatregelen die belangrijk zijn voor buurt-, wijk- en dorpshuizen, deze gelden dus ook voor ons buurthuis:

  • Het  buurthuis moet dicht om 22:00 uur. Er mogen geen mensen meer toegelaten worden na 21:00 uur.
  • Iedereen van 18 jaar en ouder houdt altijd 1,5 meter afstand tot elkaar;
  • De hygiënemaatregelen blijven gelden, we werken op basis van reservering en een ‘checkgesprek’;
  • Men moet reserveren voor een bezoek aan het buurthuis, naam en contactgegevens moeten genoteerd worden (dit kan ook bij binnenkomst);
  • Vanaf 30 september wordt dringend geadviseerd om in de publieke ruimte een mondkapje te dragen. Het is bij ons niet verplicht maar het staan iedereen vrij er wel een te dragen.
  • Het maximaal aantal personen is 25 in de benedenzaal, houdt overal 1,5 meter afstand;
  • Per groep mag je met maximaal 4 personen afspreken om aan een tafeltje te zitten (kinderen tot 12 jaar tellen niet mee);
  • Werk met vaste zitplaatsen (dus geen roulatie).

De algemene maatregelen die altijd in acht genomen moeten worden zijn:

1)    Was vaker je handen
2)    Nies in je elleboog
3)    Gebruik papieren zakdoekjes
4)    Schud geen handen
5)    Houd altijd 1,5 meter afstand van elkaar (voor kinderen tot 12 jaar geldt dit niet)
6)    Blijf thuis bij klachten zoals hoesten, keelpijn, verkoudheid en/of koorts
7)    Bij ernstige symptomen zoals koorts (vanaf 38 graden) of benauwdheid moet het hele huishouden thuisblijven
8)    Als een bezoeker ziekteverschijnselen vertoont, wordt deze persoon verzocht naar huis te gaan

Coronaprotocol vanaf juli

Na het versoepelen van de coronamaatregelen gaat ook het buurthuis voor de vaste clubs weer open in juli. We houden ons aan de richtlijnen van de RIVM. Het opgestelde coronaprotocol is als volgt samengesteld: 

De algemene maatregelen die altijd in acht genomen moeten worden zijn:

1)    Was vaker je handen
2)    Nies in je elleboog
3)    Gebruik papieren zakdoekjes
4)    Schud geen handen
5)    Houd altijd 1,5 meter afstand van elkaar (voor kinderen tot 12 jaar geldt dit niet)
6)    Blijf thuis bij klachten zoals hoesten, keelpijn, verkoudheid en/of koorts
7)    Bij ernstige symptomen zoals koorts (vanaf 38 graden) of benauwdheid moet het hele huishouden thuisblijven
8)    Als een bezoeker ziekteverschijnselen vertoont, wordt deze persoon verzocht naar huis te gaan

Hygiëne voorschriften

Bij binnenkomst handen desinfecteren.
Iedereen moet bij binnenkomst zijn/haar handen desinfecteren.

In iedere ruimte is desinfecterende handgel, papieren doekjes en oppervlaktespray beschikbaar.
Bezoekers kunnen op ieder moment hun handen desinfecteren.

Handschoenen in de keuken en de bar.
Vrijwilligers die een bar of –keukendienst draaien kunnen handschoenen dragen. Overige beschermingsmiddelen zijn niet nodig.

Voor koffie en thee zijn eventueel kartonnen bekers beschikbaar.
Gebruik is niet verplicht maar geniet wel sterk de voorkeur.

Schoonmaak.
Dagelijks zullen de keuken, bar en toiletten schoongemaakt worden. Bezoekers worden verzocht bij het verlaten van het gebouw de tafels, bar en het aanrecht schoon achter te laten. Ook dienen de dames- en herentoilet schoon achter gelaten te worden. In alle ruimten zijn oppervlakte reinigers aanwezig.

Toiletbezoek
Er mag slechts één bezoeker gelijktijdig naar het toilet. Anderen worden verzocht in de hal te wachten met in achtneming van de 1,5 meterregel.

Gebruikers van de zalen

Gebruikers moeten vooraf een ruimte reserveren.
Gebruikers die een ruimte willen huren moeten dit vooraf reserveren bij het bestuur. Hiermee voorkomen we overschrijding van het aantal toegestane bezoekers. Reserveren kan telefonisch of via email.

Gebruikers houden een aanwezigheidsregistratie bij.
Gebruikers noteren naam en telefoonnummer van de aanwezigen. Deze registratie bewaart men tenminste 4 weken waarna de lijsten op een verantwoorde manier worden vernietigd.

De tafels en stoelen in het buurthuis moeten minimaal 1,5 meter uit elkaar staan.
Er zijn minder tafels en stoelen neergezet zodat voldoende afstand kan worden gehouden.

Er mogen maximaal 30 personen gelijktijdig in het buurthuis aanwezig zijn.
In de achterste ruimte op de bovenverdieping mogen maximaal 8 personen gelijktijdig aanwezig zijn. In de zaal onder mogen maximaal 30 personen gelijktijdig aanwezig zijn, als de benedenzaal gevuld is met 30 personen kan de zaal boven niet gebruikt worden.

Maximaal 4 personen aan één tafel en aan de bar.
Er mogen maximaal 4 verschillende personen aan één tafel zitten op 1,5 meter afstand. Dit geldt niet voor mensen uit hetzelfde huishouden. Voor de bar gelden dezelfde regels.

Bezetting bar en/of keuken.
Er mag maximaal 1 persoon achter de bar of in de keuken staan. Verenigingen wijzen vooraf 1 persoon aan die de gehele avond de bar- of keukendienst draait.

Betaal, indien mogelijk, contactloos en met de pin.

Hang jassen niet aan de kapstok maar over de stoel die men gebruikt.
Hiermee voorkomen we drukte bij de kapstokken.

Bezoekers zijn verantwoordelijk voor hun eigen gedrag.

Verantwoordelijkheid.
Het bestuur van buurthuis Rengerspark is niet verantwoordelijk voor constante controle en afdwingen naleving van dit protocol maar zal individuele bezoekers en verenigingen wel aanspreken als daar aanleiding toe is. Bij herhaaldelijk overtreden van het protocol kan de toegang tot het buurthuis aan een individuele bezoeker of een gehele vereniging, voor een bepaalde periode, ontzegd worden. Besturen van verenigingen die gebruik maken van het buurthuis zijn zelf verantwoordelijk voor het gedrag van hun leden. Eventuele sancties, zoals boetes bij overtreding van het protocol zijn voor rekening van de bezoeker(s) of besturen van de verenigingen.

 

Meer informatie over de coronamaatregelen kunt u bekijken op de websites van de rijksoverheid en de RIVM:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/actueel

Buurthuis gesloten tot 1 juli

In verband met de maatregelen rondom het Coronavirus is het buurthuis gesloten tot 1 juli.

10e Leeuwarderbosloop

bosloop 2020

Zaterdag 18 april organiseert buurthuis Rengerspark de 10e Leeuwarderbosloop Rengerspark De afstanden zijn 5 en 10 kilometer, bij goed weer ook deels over onverhard pad.
Inschrijven kan vanaf 10.30 uur, de start is om 11.00 uur. Start vanaf Buurthuis Rengerspark Singelstraat 22 Leeuwarden.

Meer informatie volgt!

Copyright © 2013. Buurthuis Rengerspark  Rights Reserved.