Informatie MTV-wijkpanel

Het wijkpanel heeft als doel de leefbaarheid in de wijken te vergroten, dit in de breedste zin van het woord. Voor vragen kunt u contact opnemen met wijkpanelmtv@gmail.com

Meer informatie over het MTV-wijkpanel kunt u vinden op de facebookpagina: https://www.facebook.com/wijkpanelmtv/