^Omhoog

Leuker leven in de Transvaalwijk

Coronaprotocol vanaf juli

Na het versoepelen van de coronamaatregelen gaat ook het buurthuis voor de vaste clubs weer open in juli. We houden ons aan de richtlijnen van de RIVM. Het opgestelde coronaprotocol is als volgt samengesteld: 

De algemene maatregelen die altijd in acht genomen moeten worden zijn:

1)    Was vaker je handen
2)    Nies in je elleboog
3)    Gebruik papieren zakdoekjes
4)    Schud geen handen
5)    Houd altijd 1,5 meter afstand van elkaar (voor kinderen tot 12 jaar geldt dit niet)
6)    Blijf thuis bij klachten zoals hoesten, keelpijn, verkoudheid en/of koorts
7)    Bij ernstige symptomen zoals koorts (vanaf 38 graden) of benauwdheid moet het hele huishouden thuisblijven
8)    Als een bezoeker ziekteverschijnselen vertoont, wordt deze persoon verzocht naar huis te gaan

Hygiëne voorschriften

Bij binnenkomst handen desinfecteren.
Iedereen moet bij binnenkomst zijn/haar handen desinfecteren.

In iedere ruimte is desinfecterende handgel, papieren doekjes en oppervlaktespray beschikbaar.
Bezoekers kunnen op ieder moment hun handen desinfecteren.

Handschoenen in de keuken en de bar.
Vrijwilligers die een bar of –keukendienst draaien kunnen handschoenen dragen. Overige beschermingsmiddelen zijn niet nodig.

Voor koffie en thee zijn eventueel kartonnen bekers beschikbaar.
Gebruik is niet verplicht maar geniet wel sterk de voorkeur.

Schoonmaak.
Dagelijks zullen de keuken, bar en toiletten schoongemaakt worden. Bezoekers worden verzocht bij het verlaten van het gebouw de tafels, bar en het aanrecht schoon achter te laten. Ook dienen de dames- en herentoilet schoon achter gelaten te worden. In alle ruimten zijn oppervlakte reinigers aanwezig.

Toiletbezoek
Er mag slechts één bezoeker gelijktijdig naar het toilet. Anderen worden verzocht in de hal te wachten met in achtneming van de 1,5 meterregel.

Gebruikers van de zalen

Gebruikers moeten vooraf een ruimte reserveren.
Gebruikers die een ruimte willen huren moeten dit vooraf reserveren bij het bestuur. Hiermee voorkomen we overschrijding van het aantal toegestane bezoekers. Reserveren kan telefonisch of via email.

Gebruikers houden een aanwezigheidsregistratie bij.
Gebruikers noteren naam en telefoonnummer van de aanwezigen. Deze registratie bewaart men tenminste 4 weken waarna de lijsten op een verantwoorde manier worden vernietigd.

De tafels en stoelen in het buurthuis moeten minimaal 1,5 meter uit elkaar staan.
Er zijn minder tafels en stoelen neergezet zodat voldoende afstand kan worden gehouden.

Er mogen maximaal 30 personen gelijktijdig in het buurthuis aanwezig zijn.
In de achterste ruimte op de bovenverdieping mogen maximaal 8 personen gelijktijdig aanwezig zijn. In de zaal onder mogen maximaal 30 personen gelijktijdig aanwezig zijn, als de benedenzaal gevuld is met 30 personen kan de zaal boven niet gebruikt worden.

Maximaal 4 personen aan één tafel en aan de bar.
Er mogen maximaal 4 verschillende personen aan één tafel zitten op 1,5 meter afstand. Dit geldt niet voor mensen uit hetzelfde huishouden. Voor de bar gelden dezelfde regels.

Bezetting bar en/of keuken.
Er mag maximaal 1 persoon achter de bar of in de keuken staan. Verenigingen wijzen vooraf 1 persoon aan die de gehele avond de bar- of keukendienst draait.

Betaal, indien mogelijk, contactloos en met de pin.

Hang jassen niet aan de kapstok maar over de stoel die men gebruikt.
Hiermee voorkomen we drukte bij de kapstokken.

Bezoekers zijn verantwoordelijk voor hun eigen gedrag.

Verantwoordelijkheid.
Het bestuur van buurthuis Rengerspark is niet verantwoordelijk voor constante controle en afdwingen naleving van dit protocol maar zal individuele bezoekers en verenigingen wel aanspreken als daar aanleiding toe is. Bij herhaaldelijk overtreden van het protocol kan de toegang tot het buurthuis aan een individuele bezoeker of een gehele vereniging, voor een bepaalde periode, ontzegd worden. Besturen van verenigingen die gebruik maken van het buurthuis zijn zelf verantwoordelijk voor het gedrag van hun leden. Eventuele sancties, zoals boetes bij overtreding van het protocol zijn voor rekening van de bezoeker(s) of besturen van de verenigingen.

 

Meer informatie over de coronamaatregelen kunt u bekijken op de websites van de rijksoverheid en de RIVM:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/actueel

Copyright © 2013. Buurthuis Rengerspark  Rights Reserved.